Tisztelt Szülők!

A vészhelyzetre való tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a következőképpen alakul.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig automatikusan felveszi a körzetébe tartozó gyermekeket.

– Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

– Kérjük, Vác Város Önkormányzata, vagy az óvodák honlapján lévő óvodai szándéknyilatkozat kitöltését, két választott tagóvoda megjelölésével! A tagóvodai csoportok kialakításánál ezeket a szándéknyilatkozatokat, a létszámkorlátok betartásával, figyelembe fogják venni.

– Az óvoda a gyermek felvételét követően, a felvételről írásban értesíti az érintett szülőt.

A körzeten kívül jelentkező gyermekek esetében az óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozataikat.

Ebben a szülőknek meg kell jelölniük a kötelező felvételt biztosító óvodájuk adatait is.

A körzeten kívüli jelentkezésekről az óvoda 2020. április 30-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A szándéknyilatkozat dokumentumait elektronikus úton küldhetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

Elérhetőségek:
Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda: kisvacovi@gmail.com Váci Alsóvárosi Óvoda: ovoda.alsovarosi@gmail.com; Váci Deákvári Óvoda: deakvari.ovoda.vac@gmail.com

A dokumentum Vác Város Önkormányzata, illetve az óvodák honlapjáról tölthető le.