KAPCSOLAT

Együttműködés, kapcsolattartás

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást.

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a csoportos óvónőktől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés folyamatát!

   Az együttműködésre, kapcsolattartásra alkalmas fórumok:

  • Szülői értekezletek (évente legalább kétszer)
  • Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények
  • Fogadóórák (vezetői, óvónői, tagóvoda vezetői, gyermekvédelmi felelősi) előre egyeztetett időpontban, szülői igény esetén vagy óvónői kezdeményezésre
  • Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések

VÁCI KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

OM 032736

Cím: 2600 Vác, Nyár u.1.
Email: kisvacovi@gmail.com
Telefon: 06 27 315-419
Fax: 06 27 200-419

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érzelmileg kötődjenek lakóhelyükhöz; együttműködő, elfogadó, nyitott, érdeklődő, környezettudatos szemlélettel rendelkező személyiséggé váljanak.